Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC C ĐẠI THẮNG

Địa chỉ: thôn Phong Vinh, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Thẩm Thị Thu Hiền Chức vụ: Hiệu trưởng nhà trường
Điện thoại: DĐ: 03503987654  – Email: cdaithang1@gmail.com